Remu logo

Big Float – Luotettava kelluva kaivinkone
turvalliseen ja tuottavaan urakointiin

Big Float on ainutlaatuinen telaponttonialusta, jolla muutat kaivinkoneesi kelluvaksi kaivinkoneeksi.

Ponttonialustaisella kaivinkoneella voit työskennellä kaikista haastavimmissa kohteissa kuten matalikoilla, mutta sitä on myös helppo siirtää kovalla maalla telaston ansiosta.

Käyttökohteet

Missä Big Floatilla työskennellään?

Pehmeiköt, suot ja järvenrannat ovat alueita, joilla kelluvat kaivinkoneet ovat tehokkaimpia työkoneita. Big Floattia voidaan ajaa myös kovalla maalla ja lisäponttonein varustettuna sillä voi työskennellä avovedessä.

Ruoppaus ja pohja sedimenttien poisto

Maa-aineksen huuhtoutuminen jokiin, järviin ja muihin vesistöihin kerryttää pohjaan sedimenttiä joka ajan saatossa muuttaa veden virtausta, ja voi johtaa jopa tulviin.

Oli kyse sitten kanavien syventämisestä, vesistön ennallistamisesta, myrsky tuhojen siivoamisesta tai satamien ja venelaiturien ruoppaamisesta, Big Floatin on todistettu olevan tehokas ja turvallinen laite sekä matalikoissa että avovedessä työskentelyyn.

Big Float dredging & removing silt
Big Float dredging & removing silt

Vesikasvillisuuden poisto

Vesikasvillisuus on luonnollinen osa vesistöjen ekosysteemiä. Haitallisen vieraslajin leviäminen tai umpeen kasvaminen voi kuitenkin olla vesistölle vahingollista ja vähentää luonnon monimuotoisuutta sekä haitata virkistyskäyttöä. Liiallinen kasvillisuus voi aiheuttaa veden virtauksen hidastumista joissa ja kanaaleissa, ja järvissä hajoava kasvillisuus heikentää veden laatua.  

Vesikasvillisuuden pitäminen kurissa hyödyttää ympäristöä. Big Float voidaan varustaa monenlaisilla lisälaitteilla ei toivotun kasvillisuuden niittämiseksi tai poistamiseksi juurineen.

Big Float removing aquatic vegetation and weed control
Big Float removing aquatic vegetation and weed control

Kosteikoiden ja rannikkoalueiden ennallistaminen

Eri puolilla maailmaa kosteikoita häviää ja rannikkoalueet kärsivät eroosioista. Haavoittuvat elinympäristöt kuten tulvatasangot, mangrove metsät, meriheinikot, marskimaat sekä arktiset kosteikot ja suoalueet ovat uhattuna.

Big Floattia on käytetty kosteikoiden luomiseen ja ennallistamiseen eri puolilla maailmaa. Se on suunniteltu niin että koneen aiheuttama paine on alhainen ja se jättää verraten vähän jälkiä ympäristöön ja siksi se soveltuu hyvin myös penkereitten ja tulvapatojen rakentamiseen.

Big Float wetland and coastal restoration
Big Float wetland and coastal restoration

Liete- ja jätealtaiden tyhjennys ja kunnostus

Karjanlanta liete, kemianteollisuuden jätteet, voimalaitosten tuhkajätteet ja kaivostoiminnasta peräisin oleva jätevesi kerätään usein altaisiin, jotka vaativat ylläpitoa kuten tyhjentämistä, kuivattamista tai korjausta. Ympäristölle vaarallisia aineita sisältävissä jätealtaissa voidaan operoida turvallisesti kelluvalla kaivinkoneella.

Big Float Maintaining waste ponds
Big Float Maintaining waste ponds

Ruoppaus massojen läjitysalueet

Ruoppaus massat nähdään yhä useammin hyödynnettävinä materiaaleina jätteen sijaan ja niitä voidaankin käyttää rantojen ja rannikkoalueiden suojaamiseen ja ennallistamiseen. Sen sijaan että ruoppaus massa kipattaisiin muualle avoveteen, massat sijoitetaan tarkoitukseen suunnitelluille alueille, joissa massat kuivatetaan. Yksi tehokkaimmista kuivatus menetelmistä on läjitysalueen ojittaminen mihin Big Float soveltuu hyvin sen pienen pintapaineen ansiosta.

Big Float dredged material placement
Big Float dredged material placement

Kuinka Big Float rakennetaan?

REMU valmistaa kokonaisuudessaan kelluvan kaivinkoneen ponttonialavaunun, jolla korvataan standardi kaivinkoneen telasto. Alavaunu voidaan asentaa lähes mihin tahansa standardi kaivinkoneeseen eikä kaivinkoneen ylävaunuun tarvitse tehdä muutoksia. Asennus voidaan suorittaa asiakkaan luona tai Remun tehtaalla ja kaikki kaivinkoneen toiminnot sekä 360 asteen toimintasäde säilyvät ennallaan.

Ponttonien valmistukseen käytetään Hardoxista, jotta saavutetaan paras kulutuskestävyys. Jokainen ponttoni on jaettu viiteen erilliseen vesitiiviiseen osastoon turvallisuuden takaamiseksi ja osastoiden huoltoluukut on sijoitettu jokaisen osaston yläpuolella. Huolella suunniteltu muoto ja mitat takaavat vakauden kaikissa ympäristöissä. 

Telasto

Big float track system

Normaalin kaivinkoneen telasto ja sen komponentit on tehty kestämään kulutusta ja haastavia olosuhteita. Tämä yhdistettynä suuren väännön antavaan ajomoottoriin, saavutetaan markkinoiden paras kestävyys ja teho ilman heikkoa lenkkiä voimansiirrossa.

Säädettävä telaston leveys

Big float adjustable width

Big Floatit aina 22 tonnin koko luokkaan asti on suunniteltu hydraulisesti levitettäviksi ja kavennettaviksi. Alavaunun minimi leveys on vain 3- 3,5 m riippuen mallista.

Avoveteen

Big float open water

Big Floattiin on saatavilla myös lisäponttonit joilla taataan turvallisuus avovedessä työskennellessä. Vakavuus laskelmat ja kippauskuormat on suunniteltu vastaamaan korkeimpiin kriteereihin. Hydraulisesti toimivilla ankkurointijaloilla estetään koneen ajelehtiminen, kun työskennellään ilman pohjakosketusta.

Miksi valita Big Float?

Kysymyksiä ja vastauksia ponttonialavaunusta

Kyllä, Big Float ponttoni alavaunu voidaan asentaa lähes kaiken merkkisiin kaivinkoneisiin mukaan lukien Caterpilla, Komatsu, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitatchi, John Deere, JCB, Lebherr, Takeuchi ja Bobcat mm. Tämä antaa asiakkaalle vapauden valita haluamansa merkin ja asiakkaamme voivat myös valita ponttonit asennettaviksi käytettyyn kaivinkoneeseen.

Big Float on suunniteltu suoriutumaan vaikeimmissakin ympäristöissä. Siinä on tehokkaimmat moottorit ja telastoja on saatavilla erilaisilla telalapuilla, joko pienimmän pintapaineen tai maksimaalisen pidon saavuttamiseksi. 

Kyllä. Avovedessä työskentely vaatii kuitenkin lisäponttonit ja ankkurijalat, joilla varmistetaan turvallisuus!

Big Float on suunniteltu kestämään. Pidämme sitä… Kaivinkoneena; kestävänä, luotettavana, vaativaan työhön soveltuvana sekä huoltokustannuksiltaan ja aikataulaltaan ennustettavana.  Asiakkaamme arvostavat pitkää huoltoväliä ja perinteistä kaivinkoneen telastorakennetta, joka on ollut käytössä jo yli sata vuotta ja joka on kehitetty kestämään vaativaa käyttöä. Standardi telaketju, telarullat ja perinteisestä kaivinkoneesta tutut telan kiristyssysteemit, takaavat vuosien huolettoman käytön.

Käyttämämme osat ovat pitkälti vakio hyllytavaraa. Tästä syystä varaosien saatavuus on yleisesti ottaen hyvää ja pystymmekin toimittamaan niitä nopeasti eri puolille maailmaa. Kun tarkastellaan kelluvien kaivinkoneiden käyttökustannuksia, Big Float osoittautuu kaikista edullisimmaksi. Useat fiksut ratkaisut tuovat säästöjä kuljetettavuudessa, huollettavuudessa sekä teknisten ratkaisujen luotettavuudessa.

Big Floatin ponttonit voidaan kaventaa ja levittää kaivinkoneen hytistä käsin. Alavaunun leveys voidaan asettaa kapeimmillaan 3-3,5 m ja leveimmillään 4,6-5,5 m, mallista riippuen. Kavennettavuuden vuoksi kokonainen kone voidaan kuljettaa lavetilla turvallisesti työmaalle. Kavennetulla koneella on myös helpompi ohittaa erilaisia ahtaita paikkoja tinkimättä koneen vakaudesta mikä saavutetaan kun ponttonit levitetään työskentelyä varten.

Big Floatin vakaus on markkinoilla olevista koneista paras. Teemme laskelmat turvallisuus edellä, ja käyttöohjeesta löytyvät ohjeet koneen turvalliseen käyttöön. Kumpikin ponttoni on jaettu useaan erilliseen vesitiiviiseen osastoon turvallisuuden takaamiseksi myös onnettomuus tilanteessa.

Ponttonialavaunuja moneen käyttöön

Big Float mallit

Big Float E10

Big Float E10

8-10 tn kaivinkoneisiin

Big Float E15

Big Float E15

10-15 tn kaivinkoneisiin

Big Float E22

Big Float E22

16-22 tn kaivinkoneisiin

Big Float E35

Big Float E35

25-35 tn kaivinkoneisiin

Valmistettu Suomessa

Big Float ponttonialavaunut valmistetaan Ähtärissä ja niitä myydään ympäri maailman. Asiakkaan niin halutessa voimme myös asentaa asiakkaan peruskoneen ponttoneille ja tehdä tarvittavat testit.

Luotettava kumppani

Ota yhteyttä ammattitaitoiseen myyntimme. Meillä on laaja yhteistyökumppaniverkosto ja pystymme tarjoamaan ratkaisuja monenlaisiin tarpeisiin.

Lataa

Tekniset tiedot

Big Float E10

Big Float E15

Big Float E22

Big Float E35

Esitteet

BIG FLOAT

PELLES AMPHIBIES ET DRAGUES

AMPHIBISCHE BAGGER

EXCAVADORAS Y DRAGADORAS ANFIBIAS

BROSUR EKSKAVATOR DAN KAPAL KERUK AMFIB