Skip to main content

Seulakauhat

Oli kyseessä sitten ruokamulta, turve, hiili tai komposti, seulakauha on juuri oikea lisälaite työhösi.

REMUn seulakauhoilla on pitkä historia, joka alkaa jo 80- luvulta. Nykyiset kauhamallit ovat käyneet läpi lukuisia kehitysvaiheita. Asiakaslähtöisen kehitystyön perustana on tuotteiden jatkuva parantaminen, mikä auttaa meitä vastaamaan todellisiin materiaalin käsittelyongelmiin.

Käyttötarkoitukset

Mitä seulakauhoilla voi prosessoida?

Ruokamullan seulonta, kompostointi ja kierrätys ovat yleisimpiä seulakauhan käyttökohteita. Seulakauhalla materiaalit voidaan lajitella haluttuun raekokoon tai sitä voidaan käyttää hiekan, turpeen ja kompostin ja muiden maa-ainesten sekoittamiseksi tiettyyn käyttökohteeseen.

 • Remu screening bucket

  Eloperäisen jätteen seulontaa

  Seulakauhalla voidaan käsitellä monenlaisia materiaaleja. Tätä Espanjassa sijaitsevaa kauhaa käytetään hyvin kuivan teollisuus jätteen seulontaan.

  Materiaali: Teollisuuden sivutuote, joka sisältää hedelmien siemeniä ja kiviä, sekä oksia lehtiä.

  Tavoite: Materiaali seulotaan ja hienonnetaan tasalaatuiseksi, jotta se voidaan käyttää edelleen.

  Kauhamalli: EE4290

  Terämalli: 4304

  Teräpaksuus ja teräväli: 16 mm / 24 mm

 • Remu topsoil

  Ruokamullan seulonta

  Ruokamullan valmistamisella seulakauhan avulla on pohjoismaissa pitkä historia ja nyt seulakauhan käyttö on levinnyt myös muille alueille. Seulakauhalla materiaali voidaan käsitellä paikan päällä ilman että sitä tarvitsee kuljettaa muualle prosessointia varten. Remun seulakauha, jossa on seulontaan tarkoitetut terät, erottelee kivet, puunjuuret ja muut ylikokoiset partikkelit mullasta rikkomatta joukkoon kiven paloja oksia.

  Materiaali: Ruokamulta

  Tavoite: Erotellaan kivet, oksat ja muut ylikokoiset kappaleet mullasta, jota voidaan käyttää viherrakentamiseen. Maksimi raekoko tässä kohteessa oli 28 mm.

  Kauhamalli: EP 4150

  Terämalli: 2001

  Teräpaksuus ja -väli: 16 / 34 mm

 • Remu aeriating and mixing compost

  Kompostin ilmastaminen ja sekoittaminen

  Materiaalin sekoittamisella ja ilmastamisella voidaan nopeuttaa kompostoitumisprosessia. Käyttämällä seulakauhassa aggressiivisempia teriä, kuten seula-murskateriä, materiaali voidaan rikkoa pienempiin partikkeleihin kompostoinnin nopeuttamiseksi. Kompostimateriaalin koostumus voi vaihdella suuresti aina erittäin kosteasta kuivaan, riippuen siitä mitä materiaalia kompostoidaan ja missä vaiheessa kompostoitumisprosessia se on. Varhaisessa vaiheessa komposti voidaan kääntää ja ilmastaa kauhalla, jossa on hyvin harva teräväli, kun taas loppuvaiheessa kompostointia tiheällä terävälillä varustetulla kauhalla voidaan erotella materiaalista jäljelle jääneet isommat partikkelit, jotta lopputuotteesta saadaan mahdollisimman tasalaatuista. Seulakauha on myös kompaktin kokoinen laite, joka voidaan vielä sisälle kompostointi halliin.

  Materiaali: kuivattu ja kompostoitu jätevedenpuhdistamon liete

  Tavoite: poistaa jäljellä olevat ylikokoiset partikkelit kompostoidusta materiaalista

  Kauhamalli: EP 415

 • px

  Purkujätteen kierrätys

  Paikan päällä tapahtuva purkujätteen kierrätys ja lajittelu vähentää maankaatopaikoille päätyvän materiaalin määrää. Tätä PD 3160 mallin kauhaa käytettiin Englannissa vanhan sairaalan purkutyömaalla murskaamaan ja erottelemaan soraa, tiiltä yms. sellaista sisältävää materiaalia.

  Materiaali: Sora ja purkujäte

  Tavoite: Ylikokoisten partikkeleiden erottelu ja materiaalin prosessointi niin, että se voitiin käyttää uudelleen paikan päällä.

  Kauhamalli: PD 3160

  Terämalli: 4304

  Teräpaksuus ja -väli: 16/ 24 mm.

 • Remu coal processing

  Kivihiilen murskaaminen

  Aggressiivisilla terillä varustettua seulakauhaa voidaan käyttää kivihiilen murskaamiseen ja hienontamiseen pienemmäksi. Englannissa kivihiiltä prosessoitiin EE 4220 mallin kauhalla, mikä on toiseksi suurin valmistamistamme seulakauhoista.

  Materiaali: Kivihiili

  Tavoite: Murskata kivihiili käyttöön soveltuvaan raekokoon

  Kauhamalli: EE 4220

  Terämalli: 4311

  Teräpaksuus ja -väli: 16/ 74 mm

 • Remu gypsum processing

  Kipsin murskaaminen

  Kipsilevyn tai -muottien kierrättäminen vaatii, että materiaali murskataan ensin pienempään raekokoon. Washingtonissa USA:ssa kipsiä murskataan Remun XO 2150 kauhalla, joka on varustettu seula-murskaterillä. Murskattu materiaali käytetään edelleen maanparannusaineena.

  Materiaali: Kipsijätettä rakennuslevyistä ja kipsimuoteista

  Tavoite: Murskata kipsi tasaiseksi rakeeksi edelleen käyttöä varten

  Kauhamalli: XO 2150, SC seula-murskamoduulilla

  Terämalli: 2304

  Teräpaksuus ja -väli: 10 / 20 mm

 • Soil stabilization

  Stabilointi

  Maa materiaalien rakennusominaisuuksia voidaan parantaa lisäämällä kalkkia, lentotuhkaa, betonia tai muuta stabilointi ainetta. Seulakauha on helppo kuljettaa työmaalle ja stabilointi ainetta voidaan sekoittaa maa-ainekseen juuri oikea määrä.

Remu screening bucket

Eloperäisen jätteen seulontaa

Seulakauhalla voidaan käsitellä monenlaisia materiaaleja. Tätä Espanjassa sijaitsevaa kauhaa käytetään hyvin kuivan teollisuus jätteen seulontaan.

Materiaali: Teollisuuden sivutuote, joka sisältää hedelmien siemeniä ja kiviä, sekä oksia lehtiä.

Tavoite: Materiaali seulotaan ja hienonnetaan tasalaatuiseksi, jotta se voidaan käyttää edelleen.

Kauhamalli: EE4290

Terämalli: 4304

Teräpaksuus ja teräväli: 16 mm / 24 mm

Remu topsoil

Ruokamullan seulonta

Ruokamullan valmistamisella seulakauhan avulla on pohjoismaissa pitkä historia ja nyt seulakauhan käyttö on levinnyt myös muille alueille. Seulakauhalla materiaali voidaan käsitellä paikan päällä ilman että sitä tarvitsee kuljettaa muualle prosessointia varten. Remun seulakauha, jossa on seulontaan tarkoitetut terät, erottelee kivet, puunjuuret ja muut ylikokoiset partikkelit mullasta rikkomatta joukkoon kiven paloja oksia.

Materiaali: Ruokamulta

Tavoite: Erotellaan kivet, oksat ja muut ylikokoiset kappaleet mullasta, jota voidaan käyttää viherrakentamiseen. Maksimi raekoko tässä kohteessa oli 28 mm.

Kauhamalli: EP 4150

Terämalli: 2001

Teräpaksuus ja -väli: 16 / 34 mm

Remu aeriating and mixing compost

Kompostin ilmastaminen ja sekoittaminen

Materiaalin sekoittamisella ja ilmastamisella voidaan nopeuttaa kompostoitumisprosessia. Käyttämällä seulakauhassa aggressiivisempia teriä, kuten seula-murskateriä, materiaali voidaan rikkoa pienempiin partikkeleihin kompostoinnin nopeuttamiseksi. Kompostimateriaalin koostumus voi vaihdella suuresti aina erittäin kosteasta kuivaan, riippuen siitä mitä materiaalia kompostoidaan ja missä vaiheessa kompostoitumisprosessia se on. Varhaisessa vaiheessa komposti voidaan kääntää ja ilmastaa kauhalla, jossa on hyvin harva teräväli, kun taas loppuvaiheessa kompostointia tiheällä terävälillä varustetulla kauhalla voidaan erotella materiaalista jäljelle jääneet isommat partikkelit, jotta lopputuotteesta saadaan mahdollisimman tasalaatuista. Seulakauha on myös kompaktin kokoinen laite, joka voidaan vielä sisälle kompostointi halliin.

Materiaali: kuivattu ja kompostoitu jätevedenpuhdistamon liete

Tavoite: poistaa jäljellä olevat ylikokoiset partikkelit kompostoidusta materiaalista

Kauhamalli: EP 415

px

Purkujätteen kierrätys

Paikan päällä tapahtuva purkujätteen kierrätys ja lajittelu vähentää maankaatopaikoille päätyvän materiaalin määrää. Tätä PD 3160 mallin kauhaa käytettiin Englannissa vanhan sairaalan purkutyömaalla murskaamaan ja erottelemaan soraa, tiiltä yms. sellaista sisältävää materiaalia.

Materiaali: Sora ja purkujäte

Tavoite: Ylikokoisten partikkeleiden erottelu ja materiaalin prosessointi niin, että se voitiin käyttää uudelleen paikan päällä.

Kauhamalli: PD 3160

Terämalli: 4304

Teräpaksuus ja -väli: 16/ 24 mm.

Remu coal processing

Kivihiilen murskaaminen

Aggressiivisilla terillä varustettua seulakauhaa voidaan käyttää kivihiilen murskaamiseen ja hienontamiseen pienemmäksi. Englannissa kivihiiltä prosessoitiin EE 4220 mallin kauhalla, mikä on toiseksi suurin valmistamistamme seulakauhoista.

Materiaali: Kivihiili

Tavoite: Murskata kivihiili käyttöön soveltuvaan raekokoon

Kauhamalli: EE 4220

Terämalli: 4311

Teräpaksuus ja -väli: 16/ 74 mm

Remu gypsum processing

Kipsin murskaaminen

Kipsilevyn tai -muottien kierrättäminen vaatii, että materiaali murskataan ensin pienempään raekokoon. Washingtonissa USA:ssa kipsiä murskataan Remun XO 2150 kauhalla, joka on varustettu seula-murskaterillä. Murskattu materiaali käytetään edelleen maanparannusaineena.

Materiaali: Kipsijätettä rakennuslevyistä ja kipsimuoteista

Tavoite: Murskata kipsi tasaiseksi rakeeksi edelleen käyttöä varten

Kauhamalli: XO 2150, SC seula-murskamoduulilla

Terämalli: 2304

Teräpaksuus ja -väli: 10 / 20 mm

Soil stabilization

Stabilointi

Maa materiaalien rakennusominaisuuksia voidaan parantaa lisäämällä kalkkia, lentotuhkaa, betonia tai muuta stabilointi ainetta. Seulakauha on helppo kuljettaa työmaalle ja stabilointi ainetta voidaan sekoittaa maa-ainekseen juuri oikea määrä.

  Kiekkoseulan toimintaperiaate

  Seulakauhoissamme on kahdesta neljään roottoria, joita pyöritetään hydraulimoottoreilla. Roottoreiden pyöriminen ja tarkasti suunniteltu terien muoto saavat kauhan sisällä olevan materiaalin liikkumaan, mikä erottelee hienon materiaalin karkeasta aineksesta, joka jää kauhaan. Kauhan aikaansaaman liikkeen ansiosta myös kostea maa-aines, joka on hankala erotella täryseuloilla, on mahdollista seuloa REMUn kiekkoseulalla.

  Terämallit

  Terämallit voidaan jakaa kahteen ryhmään; seulateriin, jotka aidosti erottelevat materiaalit rikkomatta kiviä seulotun materiaalin joukkoon ja aggressiivisiin teriin, jotka on suunniteltu murskaamaan materiaaleja kuten lasi, tiilet ja tikut ym. paakut.

  Screening blade

  Screening blade

  Mixing blade

  Mixing blade

   Vastaterät

   Kampavastaterät on suunniteltu puhtaasti seulontaan ja materiaalin erotteluun, kun taas aggressiivista vastaterää käytetään kovemmilla materiaaleilla ja partikkeleiden hienontamiseen.

   Aggressive counter blade

   Aggressive counter blade

   Comb counter blade

   Comb counter blade

    Puhdistuskammat

    Kiekkoseula tekniikka on paras vaihtoehto kosteiden materiaalien seulontaan. Pyörivät terät saavat materiaalin liikkumaan ylös alas, samalla kun puhdistuskammat pitävät terävälit puhtaana.

    Cleaning scrapers

    Cleaning scrapers

    Cleaning scrapers

    Cleaning scrapers

    Cleaning scrapers

    Cleaning scrapers

     Kysymyksiä ja vastauksia seulakauhoistamme

     Kuinka paljon seulottavaa materiaalia kauhaan voi lastata?

     REMU seulakauhat voidaan lastata täyteen ja koko kapasiteetti voidaan hyödyntää jokaisella kauhallisella, toisin kuin ns. rumpuseulakauhoilla jotka toimiakseen vaativat että kauhasta täytetään vain 1/3.

     Kuinka paljon kauhalla voidaan seuloa tunnissa?

     Yhden kauhallisen prosessointi kestää noin yhden minuutin. Tämä kattaa koko kierron alkaen kauhan täyttämisestä, seulonnan sekä kauhan tyhjentämisen ylitteestä. Riippuen kauhan koosta voidaan saavuttaa kapasiteetti 10 m3 – 250 m3 tunnissa.

     Mitä ovat seulakauhan käyttökustannukset?

     Yksi kuski, yksi kone ja seulakauha on lyömätön yhdistelmä, kun verrataan käyttökustannuksia seula-aseman vaatimiin käyttökustannuksiin. Seulakauhaan investoimalla säästät investointikuluissa, käyttökuluissa sekä polttoaine- että huoltokuluissa.

     Jotkin muut seulakauhat kauhat ovat halvempia kuin Remu kauhat? Mistä tämä johtuu?

     REMU seulakauhojen luotettava ja kestävä rakenne pitää työt käynnissä säästäen aikaa ja rahaa huoltotoimista. Roottorimme on valmistettu vain parhaista teräslaaduista mikä pidentää huoltoväliä verrattuna kauhoihin, jotka on valmistettu käyttäen muovitähtiä tai huonompilaatuista terästä.

     Miksi valmistatte niin montaa eri kauhamallia?

     Laaja kauhavalikoima yhdessä ammattitaitoisten myyjiemme kanssa takaavat, että saat kauhan ja roottorit, jotka sopivat juuri sinun koneeseesi ja käyttötarkoitukseesi.

     Voinko operoida kauhaa asfaltti kentällä?

     Kyllä. Kauhan suunnittelussa on otettu huomioon myös kuluttavat työskentely olosuhteet kuten kauhan täyttäminen asfaltti kentällä ja kauhan pohja on vahvistettu kulutuspaloilla.

     Onko seulakauhan käyttäminen vaikeaa?

     Kauhan oikeanlainen käyttö on helppo oppia ja käyttöohjeesta löydät tarvittavat ohjeet.

     Miksi valita seulakauha seula-aseman sijaan?

     Kun verrataan isompia seula-asemia ja keskikokoisia seulakauhoja, jotkin seula-asemat prosessoivat enemmän materiaalia tunnissa. Kuitenkin seula-asemat tarvitsevat pyörökuormaajan tai kaivinkoneen lastaamiseen ja valmiin materiaalin siirtämiseen pois kuljettimen alta, mikä tarkoittaa kahta konetta ja toisinaan jopa kahta kuljettajaa. Kun verrataan investointi kulua ja käyttökustannuksia per tunti useimmissa tapauksissa käy ilmi, että seulakauhalla tuotos / tunti on sama, mutta investointi- ja käyttökulut ovat vain murto-osan seula-aseman vastaavista kuluista. Seulakauhalla voidaan saavuttaa kapasiteetti 250m3/tunti.

     Mitä huoltotoimenpiteitä seulakauha vaatii?

     Seulakauhan perus huoltotoimenpiteet, ja jopa roottoreiden vaihto, on helppo suorittaa millä tahansa pajalla. Päivittäiseen huoltoon kuuluu vain rasvan lisääminen pariin voitelupisteeseen. Varaosamyyjiltämme saat myös kattavat huolto-ohjeet.

     Lukuisia malleja eri käyttötarkoituksiin

     Seulakauhojen mallisarjat

     Remu standard screening buckets

     Standardi kauhat

     Kevyitä ja kestäviä kauhoja, joista on karsittu kaikki ylimääräiset kilot jolloin koneen nostokapasiteetti on käytettävissä materiaalin käsittelyyn. kauhat sopivat kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin, traktoreihin ja kurottajiin.

     Remu crossover bucket

     Crossover kauhat

     Crossover kauha

     Crossover kauhat ovat täysin uudenlaisia kauhoja, joissa yhteen kauharunkoon voidaan hankkia useita eri työmoduuleita. Tämä mahdollistaa nopean siirtymisen työvaiheesta toiseen. Crossover eli XO -kauhat ovat täydellinen valinta jos käsittelet useita erilaisia materiaaleja. Katso mallikuva

     Remu extra strong screening bucket

     Extra vahvat kauhat

     Vaativimpiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin suunnitellut extra vahvat kauhat ovat nimensä mukaisesti todella kestäviä. Kauhan runko valmistettu niin että se kestää karumpaakin käyttöä. Täydellinen valinta kun seulakauhalla vaativiin kohteisiin.

      Seulakauhojen vertailutaulukko

      MalliKoneen kokoluokka / Kaivinkone / pyöräkuormaajaHyd. virtaus min-max l/minMax hyd. paine barTilavuus ISO – SAE m2Seulonta-ala m2Leveys cmSyvyys cmKorkeus cmPaino kg
      EL 2085
      3 / 1
      25 – 30
      110
      0.15 – 0.18
      0.2
      109
      63
      64
      240
      EP 3150
      14 / 7
      75 – 130
      210
      1.0 – 1.1
      1.1
      190
      123
      119
      1280
      EP 4150
      18 / 9
      75 – 130
      210
      1.3 – 1.4
      1.4
      190
      123
      139
      1500
      EE 3160
      25 / 12
      130 – 190
      210
      2.1 – 2.4
      1.5
      200
      169
      158
      2470
      EE 4160
      30 / 14
      170 – 225
      210
      2.7 – 3.0
      1.8
      200
      169
      180
      2780
      EE 3220
      35 / 14
      170 – 225
      210
      3.0 – 3.3
      1.9
      260
      169
      158
      3090
      EE 4220
      40 / 18
      170 – 225
      250
      3.7 – 4.2
      2.5
      260
      169
      180
      3560
      EE 4290
      N/A / 21
      170 – 225
      250
      4.8 – 5.5
      3.3
      330
      175
      180
      4620
      EX 140
      16 / N/A
      170 – 225
      210
      0.9 – 1.1
      0.8
      126
      128
      137
      1400
      PD 2160
      25 / 10
      75 – 115
      300
      1.4 – 1.7
      1.1
      214
      166
      137
      2440
      PD 3160
      30 / 12
      130 – 190
      300
      2.0 – 2.3
      1.5
      214
      166
      160
      2610
      XO 2090
      +SB/SC
      5 / 1
      40 – 75
      300
      0.32 – 0.37
      0.5
      125
      97
      88
      615
      +SV
      5 / 1
      20 – 40
      300
      0.32 – 0.37
      0.5
      125
      113
      88
      410
      XO 2150
      +SB/SC
      8 / 2
      40 – 75
      300
      0.52 – 0.60
      0.8
      185
      115
      88
      840
      +SV
      8 / 2
      20 – 40
      200
      0.52 – 0.60
      0.7
      185
      109
      88
      540
      +CM
      8 / 2
      40 – 95
      210
      0.52 – 0.60
      N/A
      185
      125
      88
      635

      Pyydä lisätietoja