Skip to main content

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.  

1. Rekisterinpitäjä   

Remu Oy  

Yhteystiedot:   
Inhantie 7,   
63700 Ähtäri, Suomi  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa   

Remu Oy / Hanna Rissanen   
Inhantie 7   
63700 Ähtäri   
+358 20 7431 161   
info@remu.fi   

2. Rekisteröidyt   

a) Asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat /liidit  

Jos olet REMU Oy:n asiakas tai työskentelet REMUn asiakasyrityksen palveluksessa, voimme käsitellä yhteystietojasi kuten: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, titteli ja organisaatio. Käsittelemme henkilötietojasi mm. asiakaspalvelun ja tuotetuen tarjoamiseksi sekä asiakastyytyväisyyden kartoittamiseksi. Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste on sopimuksen täyttäminen ja/ tai oikeutettu etu. Poistamme henkilötietosi, kun edellä mainittu käsittely tarkoitus on saavutettu. Jos henkilötietosi ovat osa kirjanpitoaineistoa noudatamme kansallisen kirjapitolainsäädännön asettamia vaatimuksia säilytysajoista.   

REMU Oy käsittelee mahdollisten uusien asiakkaiden (liidit) henkilötietoja edistääkseen liiketoimintasuhteiden syntymistä. Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste on yrityksen oikeutettu etu. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun käsittelytarkoitus on saavutettu.      

b) Toimittajat  

Jos olet REMU Oy:n toimittaja tai työskentelet tavaran toimittajan palveluksessa, voimme kerätä tietoja kuten nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite.   

Rekisterin pitämisen peruste on joko sopimus tai yrityksen oikeutettu etu.  

c)  Fyysisissä tiloissa vierailevat  

Fyysisissä tiloissa ja erityisesti tuotantotiloissa vierailevista keräämme tietoja turvallisuuden takaamiseksi ja käytännöistä sopimiseksi. Keräämme tietoja kuten:  

Nimi, edustamasi organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite.   

Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste on sopimus.  

Tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua viimeisimmästä vierailusta.    

d) Työnhakijat  

Jos haet töihin REMUlle, keräämme sinusta tietoja rekrytointiprosessia ja mahdollista työtarjousta varten. Keräämme tietoja kuten:  

Nimi, osoite, puhelin numero ja sähköpostiosoite sekä tiedot koulutustaustasta, työkokemuksesta ja muista taidoista.   

Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste on yrityksen oikeutettu etu.   

Tiedot poistetaan rekisteristä vuoden kuluttua rekrytointiprosessin päättymisestä.  

REMU Oy:n markkinointikäytännöt  

Käytämme rekisteröimiämme asiakas-, liidi- sekä toimittajatietoja yrityksen markkinointitarkoituksiin, tuotteista, palveluista, tarjouksista ja uutuuksista tiedottamiseen sekä markkinointitutkimuksiin.   

Sovellusten ja verkkosivujen seuranta:  

Kun vierailet sivuillamme ja annat hyväksyntäsi henkilötietojen keräämiselle voimme kerätä tietoja evästeiden, pikselien ja vastaavien avulle.   

Käsittelytarkoituksemme on nettivisujemme käytettävyyden ja asiakaskokemuksen parantaminen sekä markkinoinnin tulosten seuranta. Käsittelyn oikeudellinen perusta on yrityksen oikeutettu etu tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi myymiseksi ja markkinoimiseksi.  

Evästeet:  

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista  

Yhteydenottolomakkeet:  

Jos otat meihin yhteyttä nettisivuilla tai sovelluksissa näkyvän lomakkeen kautta, keräämme antamasi tiedot tulevaa kommunikointia ja palveluntarjoamista varten. Voimme myös yhdistellä evästeiden ja sähköpostinseurannan tietoja asiakastietoihin. Keräämme henkilötietoja tapahtumien yhteydessä paperisilla tai sähköisillä lomakkeilla. Tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai yrityksen oikeutettuun etuun.   

Sähköposti:  

Yrityksemme lähettämät markkinointi- ja tiedotusluonteiset sähköpostit sekä myyntiin liittyvät tarjous ym. sähköpostit voivat sisältää seurantatekniikoita, jotka kertovat, oletko vastaanottanut tai avannut sähköpostiviestin tai siinä olevia linkkejä. Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun tuotteiden markkinoimiseksi, myymiseksi sekä palvelujen kehittämiseksi. Yrityksen sähköpostimarkkinointi listalta pääsee poistumaan esimerkiksi jokaisen sähköpostiviestin lopussa olevan linkin kautta.    

3. Rekisteröidyn oikeudet   

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@remu.fi   

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.    

Oikeus tietojen oikaisemiseen  

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.  

Vastustamisoikeus   

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.    

Suoramarkkinointikielto   

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.   

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.    

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.  

Suostumuksen peruuttaminen  

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.  

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle   

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.   

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.   

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html   

4. Säännönmukaiset tietolähteet   

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:  

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, yhteystietolomakkeilla, sähköpostilla, puhelimitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta.   
  • Julkisista vapaasti saatavista lähteistä kuten yritysten www- sivuilla julkaistuista tiedoista  
  • Ostetuista yritysrekistereistä ja -raporteista  

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset   

Luovumme tietoja REMU Oy:n tytäryhtiölle, REMU USA Inc., markkinointia varten. Yritys on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.   

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Dun & Bradstreet (Bisnode).  

6. Henkilötietojen käsittelijät   

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.   

7. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle   

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.   

8. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi   

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.   

Remu heavy equipment manufacturing

Pyydä lisätietoja