Skip to main content

Ponttonialavaunut

Big Float on ainutlaatuinen telaponttonialusta, jolla muutat kaivinkoneesi kelluvaksi kaivinkoneeksi.

Ponttonialustaisella kaivinkoneella voit työskennellä kaikista haastavimmissa kohteissa kuten matalikoilla, mutta sitä on myös helppo siirtää kovalla maalla telaston ansiosta.

Käyttötarkoitukset

Missä Big Floatilla työskennellään?

Pehmeiköt, suot ja järvenrannat ovat alueita, joilla kelluvat kaivinkoneet ovat tehokkaimpia työkoneita. Big Floattia voidaan ajaa myös kovalla maalla ja lisäponttonein varustettuna sillä voi työskennellä avovedessä.

 • Removing silt

  Ruoppaus ja pohja sedimenttien poisto

  Maa-aineksen huuhtoutuminen jokiin, järviin ja muihin vesistöihin kerryttää pohjaan sedimenttiä joka ajan saatossa muuttaa veden virtausta, ja voi johtaa jopa tulviin.

  Oli kyse sitten kanavien syventämisestä, vesistön ennallistamisesta, myrsky tuhojen siivoamisesta tai satamien ja venelaiturien ruoppaamisesta, Big Floatin on todistettu olevan tehokas ja turvallinen laite sekä matalikoissa että avovedessä työskentelyyn.

 • Removing aquatic vegetation weed control

  Vesikasvillisuuden poisto

  Vesikasvillisuus on luonnollinen osa vesistöjen ekosysteemiä. Haitallisen vieraslajin leviäminen tai umpeen kasvaminen voi kuitenkin olla vesistölle vahingollista ja vähentää luonnon monimuotoisuutta sekä haitata virkistyskäyttöä. Liiallinen kasvillisuus voi aiheuttaa veden virtauksen hidastumista joissa ja kanaaleissa, ja järvissä hajoava kasvillisuus heikentää veden laatua.

  Vesikasvillisuuden pitäminen kurissa hyödyttää ympäristöä. Big Float voidaan varustaa monenlaisilla lisälaitteilla ei toivotun kasvillisuuden niittämiseksi tai poistamiseksi juurineen.

 • Coastal wetland restoration

  Kosteikoiden ja rannikkoalueiden ennallistaminen

  Eri puolilla maailmaa kosteikoita häviää ja rannikkoalueet kärsivät eroosioista. Haavoittuvat elinympäristöt kuten tulvatasangot, mangrove metsät, meriheinikot, marskimaat sekä arktiset kosteikot ja suoalueet ovat uhattuna.

  Big Floattia on käytetty kosteikoiden luomiseen ja ennallistamiseen eri puolilla maailmaa. Se on suunniteltu niin että koneen aiheuttama paine on alhainen ja se jättää verraten vähän jälkiä ympäristöön ja siksi se soveltuu hyvin myös penkereitten ja tulvapatojen rakentamiseen.

 • Maintaining waste ponds

  Liete- ja jätealtaiden tyhjennys ja kunnostus

  Karjanlanta liete, kemianteollisuuden jätteet, voimalaitosten tuhkajätteet ja kaivostoiminnasta peräisin oleva jätevesi kerätään usein altaisiin, jotka vaativat ylläpitoa kuten tyhjentämistä, kuivattamista tai korjausta. Ympäristölle vaarallisia aineita sisältävissä jätealtaissa voidaan operoida turvallisesti kelluvalla kaivinkoneella.

 • Dredged material placement

  Ruoppaus massojen läjitysalueet

  Ruoppaus massat nähdään yhä useammin hyödynnettävinä materiaaleina jätteen sijaan ja niitä voidaankin käyttää rantojen ja rannikkoalueiden suojaamiseen ja ennallistamiseen. Sen sijaan että ruoppaus massa kipattaisiin muualle avoveteen, massat sijoitetaan tarkoitukseen suunnitelluille alueille, joissa massat kuivatetaan. Yksi tehokkaimmista kuivatus menetelmistä on läjitysalueen ojittaminen mihin Big Float soveltuu hyvin sen pienen pintapaineen ansiosta.

Removing silt

Ruoppaus ja pohja sedimenttien poisto

Maa-aineksen huuhtoutuminen jokiin, järviin ja muihin vesistöihin kerryttää pohjaan sedimenttiä joka ajan saatossa muuttaa veden virtausta, ja voi johtaa jopa tulviin.

Oli kyse sitten kanavien syventämisestä, vesistön ennallistamisesta, myrsky tuhojen siivoamisesta tai satamien ja venelaiturien ruoppaamisesta, Big Floatin on todistettu olevan tehokas ja turvallinen laite sekä matalikoissa että avovedessä työskentelyyn.

Removing aquatic vegetation weed control

Vesikasvillisuuden poisto

Vesikasvillisuus on luonnollinen osa vesistöjen ekosysteemiä. Haitallisen vieraslajin leviäminen tai umpeen kasvaminen voi kuitenkin olla vesistölle vahingollista ja vähentää luonnon monimuotoisuutta sekä haitata virkistyskäyttöä. Liiallinen kasvillisuus voi aiheuttaa veden virtauksen hidastumista joissa ja kanaaleissa, ja järvissä hajoava kasvillisuus heikentää veden laatua.

Vesikasvillisuuden pitäminen kurissa hyödyttää ympäristöä. Big Float voidaan varustaa monenlaisilla lisälaitteilla ei toivotun kasvillisuuden niittämiseksi tai poistamiseksi juurineen.

Coastal wetland restoration

Kosteikoiden ja rannikkoalueiden ennallistaminen

Eri puolilla maailmaa kosteikoita häviää ja rannikkoalueet kärsivät eroosioista. Haavoittuvat elinympäristöt kuten tulvatasangot, mangrove metsät, meriheinikot, marskimaat sekä arktiset kosteikot ja suoalueet ovat uhattuna.

Big Floattia on käytetty kosteikoiden luomiseen ja ennallistamiseen eri puolilla maailmaa. Se on suunniteltu niin että koneen aiheuttama paine on alhainen ja se jättää verraten vähän jälkiä ympäristöön ja siksi se soveltuu hyvin myös penkereitten ja tulvapatojen rakentamiseen.

Maintaining waste ponds

Liete- ja jätealtaiden tyhjennys ja kunnostus

Karjanlanta liete, kemianteollisuuden jätteet, voimalaitosten tuhkajätteet ja kaivostoiminnasta peräisin oleva jätevesi kerätään usein altaisiin, jotka vaativat ylläpitoa kuten tyhjentämistä, kuivattamista tai korjausta. Ympäristölle vaarallisia aineita sisältävissä jätealtaissa voidaan operoida turvallisesti kelluvalla kaivinkoneella.

Dredged material placement

Ruoppaus massojen läjitysalueet

Ruoppaus massat nähdään yhä useammin hyödynnettävinä materiaaleina jätteen sijaan ja niitä voidaankin käyttää rantojen ja rannikkoalueiden suojaamiseen ja ennallistamiseen. Sen sijaan että ruoppaus massa kipattaisiin muualle avoveteen, massat sijoitetaan tarkoitukseen suunnitelluille alueille, joissa massat kuivatetaan. Yksi tehokkaimmista kuivatus menetelmistä on läjitysalueen ojittaminen mihin Big Float soveltuu hyvin sen pienen pintapaineen ansiosta.

  Kuinka Big Float rakennetaan?

  REMU valmistaa kokonaisuudessaan kelluvan kaivinkoneen ponttonialavaunun, jolla korvataan standardi kaivinkoneen telasto. Alavaunu voidaan asentaa lähes mihin tahansa standardi kaivinkoneeseen eikä kaivinkoneen ylävaunuun tarvitse tehdä muutoksia. Asennus voidaan suorittaa asiakkaan luona tai Remun tehtaalla ja kaikki kaivinkoneen toiminnot sekä 360 asteen toimintasäde säilyvät ennallaan.

  Ponttonien valmistukseen käytetään Hardoxista, jotta saavutetaan paras kulutuskestävyys. Jokainen ponttoni on jaettu viiteen erilliseen vesitiiviiseen osastoon turvallisuuden takaamiseksi ja osastoiden huoltoluukut on sijoitettu jokaisen osaston yläpuolella. Huolella suunniteltu muoto ja mitat takaavat vakauden kaikissa ympäristöissä.

  Telasto

  Normaalin kaivinkoneen telasto ja sen komponentit on tehty kestämään kulutusta ja haastavia olosuhteita. Tämä yhdistettynä suuren väännön antavaan ajomoottoriin, saavutetaan markkinoiden paras kestävyys ja teho ilman heikkoa lenkkiä voimansiirrossa.

  • Remu Bigfloat track system

   Remu Bigfloat track system

   Säädettävä telaston leveys

   Big Floatit aina 22 tonnin koko luokkaan asti on suunniteltu hydraulisesti levitettäviksi ja kavennettaviksi. Alavaunun minimi leveys on vain 3- 3,5 m riippuen mallista.

   • Remu Bigfloat adjustable width

    Remu Bigfloat adjustable width

    Avoveteen

    Big Floattiin on saatavilla myös lisäponttonit joilla taataan turvallisuus avovedessä työskennellessä. Vakavuus laskelmat ja kippauskuormat on suunniteltu vastaamaan korkeimpiin kriteereihin. Hydraulisesti toimivilla ankkurointijaloilla estetään koneen ajelehtiminen, kun työskennellään ilman pohjakosketusta.

     Kysymyksiä ja vastauksia ponttonialavaunusta

     Voidaanko ponttonialavaunuun asentaa mikä tahansa kaivinkone?

     Kyllä, Big Float ponttoni alavaunu voidaan asentaa lähes kaiken merkkisiin kaivinkoneisiin mukaan lukien Caterpilla, Komatsu, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitatchi, John Deere, JCB, Lebherr, Takeuchi ja Bobcat mm. Tämä antaa asiakkaalle vapauden valita haluamansa merkin ja asiakkaamme voivat myös valita ponttonit asennettaviksi käytettyyn kaivinkoneeseen.

     Onko ponttoneissa tarpeeksi voimaan ja pitoa, jotta sillä voidaan ajaa mudassa ja kiivetä ylös pengertä?

     Big Float on suunniteltu suoriutumaan vaikeimmissakin ympäristöissä. Siinä on tehokkaimmat moottorit ja telastoja on saatavilla erilaisilla telalapuilla, joko pienimmän pintapaineen tai maksimaalisen pidon saavuttamiseksi.

     Kelluuko se?

     Kyllä. Avovedessä työskentely vaatii kuitenkin lisäponttonit ja ankkurijalat, joilla varmistetaan turvallisuus!

     Miksi Big Floatissa on samanlainen telastorakenne kuin tavallisessa kaivinkoneessa vaikka jotkin muut merkit käyttävät kevyempää rakennetta?

     Big Float on suunniteltu kestämään. Pidämme sitä… Kaivinkoneena; kestävänä, luotettavana, vaativaan työhön soveltuvana sekä huoltokustannuksiltaan ja aikataulaltaan ennustettavana. Asiakkaamme arvostavat pitkää huoltoväliä ja perinteistä kaivinkoneen telastorakennetta, joka on ollut käytössä jo yli sata vuotta ja joka on kehitetty kestämään vaativaa käyttöä. Standardi telaketju, telarullat ja perinteisestä kaivinkoneesta tutut telan kiristyssysteemit, takaavat vuosien huolettoman käytön.

     Mistä voin hankkia varaosio? Onko käyttökustannukset korkeat?

     Käyttämämme osat ovat pitkälti vakio hyllytavaraa. Tästä syystä varaosien saatavuus on yleisesti ottaen hyvää ja pystymmekin toimittamaan niitä nopeasti eri puolille maailmaa. Kun tarkastellaan kelluvien kaivinkoneiden käyttökustannuksia, Big Float osoittautuu kaikista edullisimmaksi. Useat fiksut ratkaisut tuovat säästöjä kuljetettavuudessa, huollettavuudessa sekä teknisten ratkaisujen luotettavuudessa.

     Mikä on säädettävä leveys ja mihin sitä tarvitaan?

     Big Floatin ponttonit voidaan kaventaa ja levittää kaivinkoneen hytistä käsin. Alavaunun leveys voidaan asettaa kapeimmillaan 3-3,5 m ja leveimmillään 4,6-5,5 m, mallista riippuen. Kavennettavuuden vuoksi kokonainen kone voidaan kuljettaa lavetilla turvallisesti työmaalle. Kavennetulla koneella on myös helpompi ohittaa erilaisia ahtaita paikkoja tinkimättä koneen vakaudesta mikä saavutetaan kun ponttonit levitetään työskentelyä varten.

     Onko kelluvan koneen operointi turvallista?

     Big Floatin vakaus on markkinoilla olevista koneista paras. Teemme laskelmat turvallisuus edellä, ja käyttöohjeesta löytyvät ohjeet koneen turvalliseen käyttöön. Kumpikin ponttoni on jaettu useaan erilliseen vesitiiviiseen osastoon turvallisuuden takaamiseksi myös onnettomuus tilanteessa.

     Ponttonialavaunuja moneen käyttöön

     Big Float mallit

     Big Float E10

     Big Float E10

     8-10 tn kaivinkoneisiin

     Big Float E15

     Big Float E15

     10-15 tn kaivinkoneisiin

     Big Float E22

     Big Float E22

     16-22 tn kaivinkoneisiin

     Big Float E35

     Big Float E35

     25-35 tn kaivinkoneisiin

      Valmistettu Suomessa

      Big Float ponttonialavaunut valmistetaan Ähtärissä ja niitä myydään ympäri maailman. Asiakkaan niin halutessa voimme myös asentaa asiakkaan peruskoneen ponttoneille ja tehdä tarvittavat testit.

      Luotettava kumppani

      Ota yhteyttä ammattitaitoiseen myyntimme. Meillä on laaja yhteistyökumppaniverkosto ja pystymme tarjoamaan ratkaisuja monenlaisiin tarpeisiin.

      Pyydä lisätietoja