Remu logo

Seulakauha – lisälaite eri materiaalien seulontaan,
sekoittamiseen ja prosessointiin

Oli kyseessä sitten ruokamulta, turve, hiili tai komposti, seulakauha on juuri oikea lisälaite työhösi.

REMUn seulakauhoilla on pitkä historia, joka alkaa jo 80- luvulta. Nykyiset kauhamallit ovat käyneet läpi lukuisia kehitysvaiheita. Asiakaslähtöisen kehitystyön perustana on tuotteiden jatkuva parantaminen, mikä auttaa meitä vastaamaan todellisiin materiaalin käsittelyongelmiin.

Käyttötarkoitukset

Mitä seulakauhoilla voi prosessoida?

Ruokamullan seulonta, kompostointi ja kierrätys ovat yleisimpiä seulakauhan käyttökohteita. Seulakauhalla materiaalit voidaan lajitella haluttuun raekokoon tai sitä voidaan käyttää hiekan, turpeen ja kompostin ja muiden maa-ainesten sekoittamiseksi tiettyyn käyttökohteeseen.

Eloperäisen jätteen seulontaa

Seulakauhalla voidaan käsitellä monenlaisia materiaaleja. Tätä Espanjassa sijaitsevaa kauhaa käytetään hyvin kuivan teollisuus jätteen seulontaan.

Materiaali: Teollisuuden sivutuote, joka sisältää hedelmien siemeniä ja kiviä, sekä oksia lehtiä.

Tavoite: Materiaali seulotaan ja hienonnetaan tasalaatuiseksi, jotta se voidaan käyttää edelleen.

Kauhamalli: EE4290

Terämalli: 4304

Teräpaksuus ja teräväli: 16 mm / 24 mm

Screening bucket screening organic waste
Screening bucket screening organic waste

Ruokamullan seulonta

Ruokamullan valmistamisella seulakauhan avulla on pohjoismaissa pitkä historia ja nyt seulakauhan käyttö on levinnyt myös muille alueille. Seulakauhalla materiaali voidaan käsitellä paikan päällä ilman että sitä tarvitsee kuljettaa muualle prosessointia varten. Remun seulakauha, jossa on seulontaan tarkoitetut terät, erottelee kivet, puunjuuret ja muut ylikokoiset partikkelit mullasta rikkomatta joukkoon kiven paloja oksia.

Materiaali: Ruokamulta

Tavoite: Erotellaan kivet, oksat ja muut ylikokoiset kappaleet mullasta, jota voidaan käyttää viherrakentamiseen. Maksimi raekoko tässä kohteessa oli 28 mm.

Kauhamalli: EP 4150

Terämalli: 2001

Teräpaksuus ja -väli: 16 / 34 mm

Screening bucket screening topsoil
Screening bucket screening topsoil

Kompostin ilmastaminen ja sekoittaminen

Materiaalin sekoittamisella ja ilmastamisella voidaan nopeuttaa kompostoitumisprosessia. Käyttämällä seulakauhassa aggressiivisempia teriä, kuten seula-murskateriä, materiaali voidaan rikkoa pienempiin partikkeleihin kompostoinnin nopeuttamiseksi. Kompostimateriaalin koostumus voi vaihdella suuresti aina erittäin kosteasta kuivaan, riippuen siitä mitä materiaalia kompostoidaan ja missä vaiheessa kompostoitumisprosessia se on. Varhaisessa vaiheessa komposti voidaan kääntää ja ilmastaa kauhalla, jossa on hyvin harva teräväli, kun taas loppuvaiheessa kompostointia tiheällä terävälillä varustetulla kauhalla voidaan erotella materiaalista jäljelle jääneet isommat partikkelit, jotta lopputuotteesta saadaan mahdollisimman tasalaatuista. Seulakauha on myös kompaktin kokoinen laite, joka voidaan vielä sisälle kompostointi halliin.

Materiaali: kuivattu ja kompostoitu jätevedenpuhdistamon liete

Tavoite: poistaa jäljellä olevat ylikokoiset partikkelit kompostoidusta materiaalista

Kauhamalli: EP 415

Screening bucket aerating and mixing compost
Screening bucket aerating and mixing compost

Purkujätteen kierrätys

Paikan päällä tapahtuva purkujätteen kierrätys ja lajittelu vähentää maankaatopaikoille päätyvän materiaalin määrää. Tätä PD 3160 mallin kauhaa käytettiin Englannissa vanhan sairaalan purkutyömaalla murskaamaan ja erottelemaan soraa, tiiltä yms. sellaista sisältävää materiaalia.

Materiaali: Sora ja purkujäte

Tavoite: Ylikokoisten partikkeleiden erottelu ja materiaalin prosessointi niin, että se voitiin käyttää uudelleen paikan päällä.

Kauhamalli: PD 3160

Terämalli: 4304

Teräpaksuus ja -väli: 16/ 24 mm.

Kivihiilen murskaaminen

Aggressiivisilla terillä varustettua seulakauhaa voidaan käyttää kivihiilen murskaamiseen ja hienontamiseen pienemmäksi. Englannissa kivihiiltä prosessoitiin EE 4220 mallin kauhalla, mikä on toiseksi suurin valmistamistamme seulakauhoista.

Materiaali: Kivihiili

Tavoite: Murskata kivihiili käyttöön soveltuvaan raekokoon

Kauhamalli: EE 4220

Terämalli: 4311

Teräpaksuus ja -väli: 16/ 74 mm

Screening bucket coal processing
Screening bucket coal processing

Kipsin murskaaminen

Kipsilevyn tai -muottien kierrättäminen vaatii, että materiaali murskataan ensin pienempään raekokoon. Washingtonissa USA:ssa kipsiä murskataan Remun XO 2150 kauhalla, joka on varustettu seula-murskaterillä. Murskattu materiaali käytetään edelleen maanparannusaineena.

Materiaali: Kipsijätettä rakennuslevyistä ja kipsimuoteista

Tavoite: Murskata kipsi tasaiseksi rakeeksi edelleen käyttöä varten

Kauhamalli: XO 2150, SC seula-murskamoduulilla

Terämalli: 2304

Teräpaksuus ja -väli: 10 / 20 mm

Screening bucket gypsum processing
Screening bucket gypsum processing

Stabilointi

Maa materiaalien rakennusominaisuuksia voidaan parantaa lisäämällä kalkkia, lentotuhkaa, betonia tai muuta stabilointi ainetta. Seulakauha on helppo kuljettaa työmaalle ja stabilointi ainetta voidaan sekoittaa maa-ainekseen juuri oikea määrä.

Screening buckets soil stabilization
Screening buckets soil stabilization
Screening bucket visualisation

Kiekkoseulan toimintaperiaate

Seulakauhoissamme on kahdesta neljään roottoria, joita pyöritetään hydraulimoottoreilla. Roottoreiden pyöriminen ja tarkasti suunniteltu terien muoto saavat kauhan sisällä olevan materiaalin liikkumaan, mikä erottelee hienon materiaalin karkeasta aineksesta, joka jää kauhaan. Kauhan aikaansaaman liikkeen ansiosta myös kostea maa-aines, joka on hankala erotella täryseuloilla, on mahdollista seuloa REMUn kiekkoseulalla.  

Screening bucket visualisation

Terämallit

Terämallit voidaan jakaa kahteen ryhmään; seulateriin, jotka aidosti erottelevat materiaalit rikkomatta kiviä seulotun materiaalin joukkoon ja aggressiivisiin teriin, jotka on suunniteltu murskaamaan materiaaleja kuten lasi, tiilet ja tikut ym. paakut.

Vastaterät

Kampavastaterät on suunniteltu puhtaasti seulontaan ja materiaalin erotteluun, kun taas aggressiivista vastaterää käytetään kovemmilla materiaaleilla ja partikkeleiden hienontamiseen.

Puhdistuskammat

Kiekkoseula tekniikka on paras vaihtoehto kosteiden materiaalien seulontaan. Pyörivät terät saavat materiaalin liikkumaan ylös alas, samalla kun puhdistuskammat pitävät terävälit puhtaana.

UKK

Kysymyksiä ja vastauksia meidän seulakauhoista

REMU seulakauhat voidaan lastata täyteen ja koko kapasiteetti voidaan hyödyntää jokaisella kauhallisella, toisin kuin ns. rumpuseulakauhoilla jotka toimiakseen vaativat että kauhasta täytetään vain 1/3.

Yhden kauhallisen prosessointi kestää noin yhden minuutin. Tämä kattaa koko kierron alkaen kauhan täyttämisestä, seulonnan sekä kauhan tyhjentämisen ylitteestä.  Riippuen kauhan koosta voidaan saavuttaa kapasiteetti 10 m3 – 250 m3 tunnissa.

Yksi kuski, yksi kone ja seulakauha on lyömätön yhdistelmä, kun verrataan käyttökustannuksia seula-aseman vaatimiin käyttökustannuksiin. Seulakauhaan investoimalla säästät investointikuluissa, käyttökuluissa sekä polttoaine- että huoltokuluissa. 

REMU seulakauhojen luotettava ja kestävä rakenne pitää työt käynnissä säästäen aikaa ja rahaa huoltotoimista. Roottorimme on valmistettu vain parhaista teräslaaduista mikä pidentää huoltoväliä verrattuna kauhoihin, jotka on valmistettu käyttäen muovitähtiä tai huonompilaatuista terästä.  

Laaja kauhavalikoima yhdessä ammattitaitoisten myyjiemme kanssa takaavat, että saat kauhan ja roottorit, jotka sopivat juuri sinun koneeseesi ja käyttötarkoitukseesi.

Kyllä. Kauhan suunnittelussa on otettu huomioon myös kuluttavat työskentely olosuhteet kuten kauhan täyttäminen asfaltti kentällä ja kauhan pohja on vahvistettu kulutuspaloilla.

Kauhan oikeanlainen käyttö on helppo oppia ja käyttöohjeesta löydät tarvittavat ohjeet.

Kun verrataan isompia seula-asemia ja keskikokoisia seulakauhoja, jotkin seula-asemat prosessoivat enemmän materiaalia tunnissa. Kuitenkin seula-asemat tarvitsevat pyörökuormaajan tai kaivinkoneen lastaamiseen ja valmiin materiaalin siirtämiseen pois kuljettimen alta, mikä tarkoittaa kahta konetta ja toisinaan jopa kahta kuljettajaa. Kun verrataan investointi kulua ja käyttökustannuksia per tunti useimmissa tapauksissa käy ilmi, että seulakauhalla tuotos / tunti on sama, mutta investointi- ja käyttökulut ovat vain murto-osan seula-aseman vastaavista kuluista. Seulakauhalla voidaan saavuttaa kapasiteetti 250m3/tunti.

Seulakauhan perus huoltotoimenpiteet, ja jopa roottoreiden vaihto, on helppo suorittaa millä tahansa pajalla. Päivittäiseen huoltoon kuuluu vain rasvan lisääminen pariin voitelupisteeseen. Varaosamyyjiltämme saat myös kattavat huolto-ohjeet.

Lukuisia malleja eri käyttötarkoituksiin

Seulakauhojen mallisarjat

Screening buckets

Stantardi kauhat

Kevyitä ja kestäviä kauhoja, joista on karsittu kaikki ylimääräiset kilot jolloin koneen nostokapasiteetti on käytettävissä materiaalin käsittelyyn. kauhat sopivat kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin, traktoreihin ja kurottajiin.

Screening buckets

Crossover kauhat

Crossover kauhat ovat täysin uudenlaisia kauhoja, joissa yhteen kauharunkoon voidaan hankkia useita eri työmoduuleita. Tämä mahdollistaa nopean siirtymisen työvaiheesta toiseen. Crossover eli XO -kauhat ovat täydellinen valinta jos käsittelet useita erilaisia materiaaleja.

Screening buckets

Extra vahvat kauhat

Vaativimpiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin suunnitellut extra vahvat kauhat ovat nimensä mukaisesti todella kestäviä. Kauhan runko valmistettu niin että se kestää karumpaakin käyttöä. Täydellinen valinta kun seulakauhalla vaativiin kohteisiin.

Tekniset Tiedot

Lataa

Tekniset tiedot

EL 2085 DATASHEET

EP 3150 DATASHEET

EP 4150 DATASHEET

EE 3160 DATASHEET

EE 4160 DATASHEET

EE 3220 DATASHEET

EE 4220 DATASHEET

EE 4290 DATASHEET

Esitteet

Seulakauhat

Screening buckets

SIEBLÖFFEL UND SIEBANLAGE

GODETS CRIBLEURS ET CRIBLEURS MOBILES

筛分斗和设备

CUCHARAS CRIBADORAS Y OTRAS MÁQUINAS