Seulakauha – Lisälaiteet eri materiaalien seulontaan, sekoittamiseen ja prosessointiin

Oli kyseessä sitten ruokamulta, turve, hiili tai komposti, seulakauha on juuri oikea lisälaite työhösi

Remun seulakauhoilla on pitkä historia, joka alkaa jo 80- luvulta. Nykyiset kauhamallit ovat käyneet läpi lukuisia kehitysvaiheita. Asiakaslähtöisen kehitystyön perustana on tuotteiden jatkuva parantaminen mikä auttaa meitä vastaamaan todellisiin materiaalin käsittely ongelmiin. 

Käyttötarkoitukset

Mitä seulakauhoilla voi prosessoida?

Ruokamullan seulonta, kompostointi ja kierrätys ovat yleisimpiä seulakauhan käyttökohteita. Seulakauhalla materiaalit voidaan lajitella haluttuun raekokoon tai sitä voidaan käyttää hiekan, turpeen ja kompostin ja muiden maa-ainesten sekoittamiseksi tiettyyn käyttökohteeseen. 

Eloperäisen jätteen seulontaa
Eloperäisen jätteen seulontaa

Seulakauhalla voidaan käsitellä monenlaisia materiaaleja. Tätä Espanjassa sijaitsevaa kauhaa käytetään hyvin kuivan teollisuusjätteen seulontaan. 

Materiaali: Teollisuuden sivutuote, joka sisältää hedelmien siemeniä ja kiviä, sekä oksia lehtiä. 
Tavoite: Materiaali seulotaan ja hienonnetaan tasalaatuiseksi, jotta se voidaan käyttää edelleen. 
Kauhamalli: EE4290
Terämalli: 4304
Teräpaksuus ja teräväli: 16 mm / 24 mm

Topsoil
Ruokamullan seulonta

Ruokamullan valmistamisella seulakauhan avulla on pohjoismaissa pitkä historia ja nyt seulakauhan käyttö on levinnyt myös muille alueille. Seulakauhalla materiaali voidaan käsitellä paikan päällä ilman että sitä tarvitsee kuljettaa muualle prosessointia varten. Remun seulakauha, jossa on seulontaan tarkoitetut terät, erottelee kivet, puunjuuret ja muut ylikokoiset partikkelit mullasta rikkomatta joukkoon kiven paloja ja oksia.

Materiaali: Ruokamulta
Tavoite: Erotellaan kivet, oksat ja muut ylikokoiset kappaleet mullasta, jota voidaan käyttää viherrakentamiseen. Maksimi raekoko tässä kohteessa oli 28 mm.
Kauhamalli: EP 4150
Terämalli: 2001
Teräpaksuus ja -väli: 16 / 34 mm

Kompostin ilmastaminen ja sekoittaminen
Kompostin ilmastaminen ja sekoittaminen

Materiaalin sekoittamisella ja ilmastamisella voidaan nopeuttaa kompostoitumisprosessia. Käyttämällä seulakauhassa aggressiivisempia teriä, kuten seula-murskateriä, materiaali voidaan rikkoa pienempiin partikkeleihin kompostoinnin nopeuttamiseksi. Kompostimateriaalin koostumus voi vaihdella suuresti aina erittäin kosteasta kuivaan, riippuen siitä mitä materiaalia kompostoidaan ja missä vaiheessa kompostoitumisprosessia se on. Varhaisessa vaiheessa komposti voidaan kääntää ja ilmastaa kauhalla, jossa on hyvin harva teräväli, kun taas loppuvaiheessa kompostointia tiheällä terävälillä varustetulla kauhalla voidaan erotella materiaalista jäljelle jääneet isommat partikkelit, jotta lopputuotteesta saadaan mahdollisimman tasalaatuista. Seulakauha on myös kompaktin kokoinen laite, joka voidaan viedä sisälle kompostointihalliin. 

Materiaali: kuivattu ja kompostoitu jätevedenpuhdistamon liete
Tavoite: poistaa jäljellä olevat ylikokoiset partikkelit kompostoidusta materiaalista
Kauhamalli: EP 415

Purkujätteen kierrätys

Purkujätteen kierrätys

Paikan päällä tapahtuva purkujätteen kierrätys ja lajittelu vähentää maankaatopaikoille päätyvän materiaalin määrää. Tätä PD 3160 mallin kauhaa käytettiin Englannissa vanhan sairaalan purkutyömaalla murskaamaan ja erottelemaan soraa, tiiltä yms. sellaista sisältävää materiaalia. 

Materiaali: Sora ja purkujäte
Tavoite: Ylikokoisten partikkeleiden erottelu ja materiaalin prosessointi niin, että se voitiin käyttää uudelleen paikan päällä.
Kauhamalli: PD 3160 
Terämalli: 4304
Teräpaksuus ja -väli: 16/ 24 mm. 

Kivihiilen murskaaminen
Kivihiilen murskaaminen

Aggressiivisilla terillä varustettua seulakauhaa voidaan käyttää kivihiilen murskaamiseen ja hienontamiseen pienemmäksi. Englannissa kivihiiltä prosessoitiin EE 4220 mallin kauhalla, mikä on toiseksi suurin valmistamistamme seulakauhoista.

Materiaali: Kivihiili
Tavoite: Murskata kivihiili käyttöön soveltuvaan raekokoon. 
Kauhamalli: EE 4220
Terämalli: 4311
Teräpaksuus ja -väli: 16/ 74 mm.

Kipsin murskaaminen
Kipsin murskaaminen

Kipsilevyn tai -muottien kierrättäminen vaatii, että materiaali murskataan ensin pienempään raekokoon. Washingtonissa USA:ssa kipsiä murskataan Remun XO 2150 kauhalla, joka on varustettu seula-murskaterillä. Murskattu materiaali käytetään edelleen maanparannusaineena. 

Materiaali: Kipsijätettä rakennuslevyistä ja kipsimuoteista
Tavoite: Murskata kipsi tasaiseksi rakeeksi edelleen käyttöä varten
Kauhamalli: XO 2150, SC seula-murskamoduulilla
Terämalli: 2304
Teräpaksuus ja -väli: 10 / 20 mm.

Stabilointi
Stabilointi

Maa materiaalien rakennusominaisuuksia voidaan parantaa lisäämällä kalkkia, lentotuhkaa, betonia tai muuta stabilointi ainetta. Seulakauha on helppo kuljettaa työmaalle ja stabilointi ainetta voidaan sekoittaa maa-ainekseen juuri oikea määrä. 

Kiekkoseulan toimintaperiaate

Seulakauhoissamme on kahdesta neljään roottoria, joita pyöritetään hydraulimoottoreilla. Roottoreiden pyöriminen ja tarkasti suunniteltu terien muoto saavat kauhan sisällä olevan materiaalin liikkumaan, mikä erottelee hienon materiaalin karkeasta aineksesta, joka jää kauhaan. Kauhan aikaansaaman liikkeen ansiosta myös kostea maa-aines, joka on hankala erotella täryseuloilla, on mahdollista seuloa REMUn kiekkoseulalla.   

Terämallit

Terämallit voidaan jakaa kahteen ryhmään; seulateriin, jotka aidosti erottelevat materiaalit rikkomatta kiviä seulotun materiaalin joukkoon ja aggressiivisiin teriin, jotka on suunniteltu murskaamaan materiaaleja kuten lasi, tiilet ja tikut ym. paakut.

Vastaterät

Kampavastaterät on suunniteltu puhtaasti seulontaan ja materiaalin erotteluun, kun taas aggressiivista vastaterää käytetään kovemmilla materiaaleilla ja partikkeleiden hienontamiseen. 

Puhdistuskammat

Kiekkoseula tekniikka on paras vaihtoehto kosteiden materiaalien seulontaan. Pyörivät terät saavat materiaalin liikkumaan ylös alas, samalla kun puhdistuskammat pitävät terävälit puhtaana.

UKK

Kysymyksiä ja vastauksia meidän seulakauhoista

Kuinka paljonkauhaan voi lastata seulottavaa materiaalia?

Remu seulakauhat voidaan lastata täyteen ja koko kapasiteetti voidaan hyödyntää jokaisella kauhallisella, toisin kuin ns. rumpuseulakauhoilla jotka toimiakseen vaativat että kauhasta täytetään vain 1/3. 

Lukuisia malleja eri käyttötarkoituksiin

Seulakauhojen mallisarjat

Image

STANDARDI KAUHAT

Kevyitä ja kestäviä kauhoja, joista on karsittu kaikki ylimääräiset kilot jolloin koneen nostokapasiteetti on käytettävissä materiaalin käsittelyyn. kauhat sopivat kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin, traktoreihin ja kurottajiin. 

Image

CROSSOVER KAUHAT

Crossover kauhat ovat täysin uudenlaisia kauhoja, joissa yhteen kauharunkoon voidaan hankkia useita eri työmoduuleita. Tämä mahdollistaa nopean siirtymisen työvaiheesta toiseen. Crossover eli XO -kauhat ovat täydellinen valinta jos käsittelet useita erilaisia materiaaleja.
Katso mallikuva

Image

EXTRA VAHVAT KAUHAT

Vaativimpiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin suunnitellut extra vahvat kauhat ovat nimensä mukaisesti todella kestäviä. Kauhan runko valmistettu niin että se kestää karumpaakin käyttöä. Täydellinen valinta vaativiin kohteisiin.

Tekniset tiedot

Malli

Koneen
kokoluokka
Kaivinkone
/ pyöräkuormaaja

Hyd. virtaus
Min-Max
L/Min

Max
Hyd. paine
Bar

Tilavuus
ISO - SAE

Seulonta-ala

Leveys
cm

Syvyys
cm

Korkeus
cm

Paino
kg

EL 2085

3 / 1

25 - 30
110
0.15 - 0.18
0.2
109
63
64
240

EP 3150

14 / 7

75 - 130

210

1.0 - 1.1

1.1

190

123

119

1280

EP 4150

18 / 9

75 - 130

210

1.3 - 1.4

1.4

190

123

139

1500

EE 3160

25 / 12

130 - 190

210

2.1 - 2.4

1.5

200

169

158

2470

EE 4160

30 / 14

170 - 225

210

2.7 - 3.0

1.8

200

169

180

2780

EE 3220

35 / 14

170 - 225

210

3.0 - 3.3

1.9

260

169

158

3090

EE 4220

40 / 18

170 - 225

250

3.7 - 4.2

2.5

260

169

180

3560

EE 4290

N/A / 21

170 - 225

250

4.8 - 5.5

3.3

330

175

180

4620

EX 140

16 / N/A

170 - 225

210

0.9 - 1.1

0.8

126

128

137

1400

PD 2160

25 / 10

75 - 115

300

1.4 - 1.7

1.1

214

166

137

2440

PD 3160

30 / 12

130 - 190

300

2.0 - 2.3

1.5

214

166

160

2610

XO 2090

+SB/SC

5 / 1

40 - 75

300

0.32 - 0.37

0.5

125

97

88

615

+SV

5 / 1

20 - 40

300

0.32 - 0.37

0.5

125

113

88

410

XO 2150

+SB/SC

8 / 2

40 - 75

300

0.52 - 0.60

0.8

185

115

88

840

+SV

8 / 2

20 - 40

200

0.52 - 0.60

0.7

185

109

88

540

+CM

8 / 2

40 - 95

210

0.52 - 0.60

N/A

185

125

88

635

Lataa

TEKNISET TIEDOT

ESITTEET

Image

Remu on suomalainen konepajayritys, joka suunnittelee, valmistaa ja myy seulakauhoja, murskakauhoja ja kaivinkoneen ponttonialavaunuja.

Inhantie 7 FI-63700
Ähtäri, Finland
info@remu.fi
+358 20 743 1160

8 Hemlock St Old Orchard
Beach 04064 Maine, USA
usa@remu.fi
+1 888 600 0018

Linkit