BIG FLOAT – Luotettava kelluva kaivinkone turvalliseen ja tuottavaan urakointiin

Big Float on ainutlaatuinen telaponttonialusta, jolla muutat kaivinkoneesi kelluvaksi kaivinkoneeksi

Ponttonialustaisella kaivinkoneella voit työskennellä kaikista haastavimmissa kohteissa kuten matalikoilla, mutta sitä on myös helppo siirtää kovalla maalla telaston ansiosta. 

Käyttökohteet

Missä Big Floatilla työskennellään?

Pehmeiköt, suot ja järvenrannat ovat alueita, joilla kelluvat kaivinkoneet ovat tehokkaimpia työkoneita. Big Floattia voidaan ajaa myös kovalla maalla ja lisäponttonein varustettuna sillä voi työskennellä avovedessä.

Ruoppaus ja pohjasedimenttien poisto
Ruoppaus ja pohjasedimenttien poisto

Maa-aineksen huuhtoutuminen jokiin, järviin ja muihin vesistöihin kerryttää pohjaan sedimenttiä joka ajan saatossa muuttaa veden virtausta, ja voi johtaa jopa tulviin. 

Oli kyse sitten kanavien syventämisestä, vesistön ennallistamisesta, myrsky tuhojen siivoamisesta tai satamien ja venelaiturien ruoppaamisesta, Big Floatin on todistettu olevan tehokas ja turvallinen laite sekä matalikoissa että avovedessä työskentelyyn. 

Vesikasvillisuuden poisto
Vesikasvillisuuden poisto

Vesikasvillisuus on luonnollinen osa vesistöjen ekosysteemiä. Haitallisen vieraslajin leviäminen tai umpeen kasvaminen voi kuitenkin olla vesistölle vahingollista ja vähentää luonnon monimuotoisuutta sekä haitata virkistyskäyttöä. Liiallinen kasvillisuus voi aiheuttaa veden virtauksen hidastumista joissa ja kanaaleissa, ja järvissä hajoava kasvillisuus heikentää veden laatua. 

Vesikasvillisuuden pitäminen kurissa hyödyttää ympäristöä. Big Float voidaan varustaa monenlaisilla lisälaitteilla ei toivotun kasvillisuuden niittämiseksi tai poistamiseksi juurineen.

Kosteikoiden ja rannikkoalueiden ennallistaminen
Kosteikoiden ja rannikkoalueiden ennallistaminen

Eri puolilla maailmaa kosteikoita häviää ja rannikkoalueet kärsivät eroosioista. Haavoittuvat elinympäristöt kuten tulvatasangot, mangrove metsät, meriheinikot, marskimaat sekä arktiset kosteikot ja suoalueet ovat uhattuna. 

Big Floattia on käytetty kosteikoiden luomiseen ja ennallistamiseen eri puolilla maailmaa. Se on suunniteltu niin että koneen aiheuttama paine on alhainen ja se jättää verraten vähän jälkiä ympäristöön ja siksi se soveltuu hyvin myös penkereitten ja tulvapatojen rakentamiseen.

Liete- ja jätealtaiden tyhjennys ja kunnostus
Liete- ja jätealtaiden tyhjennys ja kunnostus

Karjanlanta liete, kemianteollisuuden jätteet, voimalaitosten tuhkajätteet ja kaivostoiminnasta peräisin oleva jätevesi kerätään usein altaisiin, jotka vaativat ylläpitoa kuten tyhjentämistä, kuivattamista tai korjausta. Ympäristölle vaarallisia aineita sisältävissä jätealtaissa voidaan operoida turvallisesti kelluvalla kaivinkoneella.

Ruoppaus massojen läjitysalueet
Ruoppaus massojen läjitysalueet

Ruoppaus massat nähdään yhä useammin hyödynnettävinä materiaaleina jätteen sijaan ja niitä voidaankin käyttää rantojen ja rannikkoalueiden suojaamiseen ja ennallistamiseen. Sen sijaan että ruoppaus massa kipattaisiin muualle avoveteen, massat sijoitetaan tarkoitukseen suunnitelluille alueille, joissa massat kuivatetaan. Yksi tehokkaimmista kuivatus menetelmistä on läjitysalueen ojittaminen mihin Big Float soveltuu hyvin sen pienen pintapaineen ansiosta.

Kuinka Big Float rakennetaan?

Remu valmistaa kokonaisuudessaan kelluvan kaivinkoneen ponttonialavaunun, jolla korvataan standardi kaivinkoneen telasto. Alavaunu voidaan asentaa lähes mihin tahansa standardi kaivinkoneeseen eikä kaivinkoneen ylävaunuun tarvitse tehdä muutoksia. Asennus voidaan suorittaa asiakkaan luona tai Remun tehtaalla ja kaikki kaivinkoneen toiminnot sekä 360 asteen toimintasäde säilyvät ennallaan. 

Ponttonien valmistukseen käytetään Hardoxista, jotta saavutetaan paras kulutuskestävyys. Jokainen ponttoni on jaettu viiteen erilliseen vesitiiviiseen osastoon turvallisuuden takaamiseksi ja osastoiden huoltoluukut on sijoitettu jokaisen osaston yläpuolella. Huolella suunniteltu muoto ja mitat takaavat vakauden kaikissa ympäristöissä. 

Telasto

Normaalin kaivinkoneen telasto ja sen komponentit on tehty kestämään kulutusta ja haastavia olosuhteita. Tämä yhdistettynä suuren väännön antavaan ajomoottoriin, saavutetaan markkinoiden paras kestävyys ja teho ilman heikkoa lenkkiä voimansiirrossa.

Säädettävä telaston leveys

Big Floatit aina 22 tonnin koko luokkaan asti on suunniteltu hydraulisesti levitettäviksi ja kavennettaviksi. Alavaunun minimi leveys on vain 3- 3,5 m riippuen mallista. 

Avoveteen

Big Floattiin on saatavilla myös lisäponttonit joilla taataan turvallisuus avovedessä työskennellessä. Vakavuus laskelmat ja kippauskuormat on suunniteltu vastaamaan korkeimpiin kriteereihin. Hydraulisesti toimivilla ankkurointijaloilla estetään koneen ajelehtiminen, kun työskennellään ilman pohjakosketusta. 

Miksi valita Big Float?

Kysymyksiä ja vastauksia ponttonialavaunusta

Voidaanko ponttonialavaunuun asentaa mikä tahansa kaivinkone?

Kyllä, Big Float ponttoni alavaunu voidaan asentaa lähes kaiken merkkisiin kaivinkoneisiin mukaan lukien Caterpilla, Komatsu, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitatchi, John Deere, JCB, Lebherr, Takeuchi ja Bobcat mm. Tämä antaa asiakkaalle vapauden valita haluamansa merkin ja asiakkaamme voivat myös valita ponttonit asennettaviksi käytettyyn kaivinkoneeseen. 

Ponttonialavaunuja moneen käyttöön

Big Float mallit

Image

BIG FLOAT E10

8-10 tn kaivinkoneisiin

Image

BIG FLOAT E15

10-15 tn kaivinkoneisiin

Image

BIG FLOAT E22

16-22 tn kaivinkoneisiin

Image

BIG FLOAT E35

25-35 tn kaivinkoneisiin

Valmistettu Suomessa

Big Float ponttonialavaunut valmistetaan Ähtärissä ja niitä myydään ympäri maailman. Asiakkaan niin halutessa voimme myös asentaa asiakkaan peruskoneen ponttoneille ja tehdä tarvittavat testit. 

Luotettava kumppani

Ota yhteyttä ammattitaitoiseen myyntimme. Meillä on laaja yhteistyökumppaniverkosto ja pystymme tarjoamaan ratkaisuja monenlaisiin tarpeisiin. 

Lataa

TEKNISET TIEDOT

ESITTEET

Image

Remu on suomalainen konepajayritys, joka suunnittelee, valmistaa ja myy seulakauhoja, murskakauhoja ja kaivinkoneen ponttonialavaunuja.

Inhantie 7 FI-63700
Ähtäri, Finland
info@remu.fi
+358 20 743 1160

8 Hemlock St Old Orchard
Beach 04064 Maine, USA
usa@remu.fi
+1 888 600 0018

Linkit